Garantija korpusiniams baldams

Bendrosios sąlygos

Gamintojas užtikrina Pirkėjui aukštos kokybės ir tinkamai veikiantį gaminį su sąlyga, kad baldas buvo naudojamas pagal paskirtį.

 1. UAB ,,MIRIVONA” baldams suteikia 12 mėnesių garantiją. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo dienos.
 2. Garantiniu laikotarpiu nustatytus kiekybinius ar kokybinius neatitikimus gamintojas ištaiso, sukomplektuoja arba pakeičia kokybiškais savo sąskaita.
 3. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu. Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai, nelaikomi prekių kokybės trūkumu.
 4. Garantija suteikiama tik pateikus nors vieną iš žemiau išvardintų dokumentų:
  1. Baldų pirkimo pardavimo sutartį;
  2. Krovinio pristatymo važtaraštį;
  3. PVM sąskaitą-faktūrą.
 5. Apie pastebėtą defektą baldo naudojimo metu prašome pranešti į prekybos vietą, kurioje įsigijote baldus, įmonės elektroniniu paštu: mirivona@gmail.com, arba telefonu +370 656 52567.
 6. UAB ,,MIRIVONA” įsipareigoja atsiradusį gamybos defektą pašalinti per 10-30 darbo dienų nuo pretenzijos užregistravimo įmonėje. Išimtiniais atvejais, gamintojas pasilieka teisę pratęsti šį terminą.
 7. Pardavėjui patikrinus ir nustačius, kad pretenzijos dėl prekių kokybės ar komplektavimo pagrįstos, Pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš gamintojo:
  1. Per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus; defektas gali būti šalinamas vietoje pas pirkėją, išskyrus tuos atvejus, kai būtinas yra remontas gamykloje.
  2. Jeigu prekės trūkumų negalima pašalinti, per ne ilgesnį kaip 30 darbo dienų laikotarpį pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
  3. Abėju šalių (pirkėjos ir pardavėjo) susitarimu atitinkamai sumažinti prekės kainą;
 8. Jei defektas turi būti šalinamas baldų gamykloje, Pirkėjas privalo atiduoti baldą (arba jo dalį) Gamintojo atstovui. Gamintojas neprivalo suteikti pirkėjui baldo pakaitalo remonto laikotarpiui.
 9. Jeigu Pirkėjas neleidžia Gamintojui šalinti defekto arba atsisako suteikti baldą (ar jo dalį) remontui gamykloje yra traktuojama, kad Pirkėjas atsisako teisės į nemokamą garantinį aptarnavimą, numatytą šiame garantijos talone.
 10. Gamintojas nėra atsakingas už gaminio trūkumus, kurie buvo aptarti sutartyje, arba apie kuriuos pirkėjas žinojo ar turėjo žinoti įsigyjant baldą (baldai iš ekspozicijos, baldas su defektais, ir kt.)
 11. Priimdami baldus:
  1. Patikrinkite jų komplektaciją:
  2. Apžiūrėkite baldų išorę (baldo fasadus, dekoratyvios medienos spalvą ir pan.) ar nėra matomų mechaninių pažeidimų ar kitokių trūkumų;
  3. Prašykite, kad Jums parodytų mechanizmų veikimą ir išbandykite juos;
  4. Radę trūkumų, juos parodykite baldus pristačiusiems darbuotojams. Vėliau pretenzijos dėl nepastebėtų išorinių pažeidimų nebus priimamos;
 12. Atsiimant prekės iš Pardavėjo sandelio, Pirkėjas privalo patikrinti prekių kokybę bei būklę prieš jos priėmimą. Pretenzijos dėl prekių kokybės (išoriniai subraižymai, sudraskymai, sulaužimai ir kitokio pobūdžio sugadinimai atsiradę traspotojant/surenkant/nešant dėl pirkėjo veiksmų po prekės priėmimo) nėra priimamos iš pirkėjo po prekės atsiėmimo iš Pardavėjo sandėlio.
 13. Remiantis daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių 18 punktu (patvirtintos LR Ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217) – Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių 14 punkte nurodytų priežasčių (nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas) netenkinamas įsigijus tokias prekes kaip baldus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 94.00).
 14. Pirkėjas praranda teisę į nemokamą garantinį aptarnavimą šiais atvejais:
  1. Nepateikia baldo pirkimo sutarties, kvito ar kitų pirkimą įrodančių dokumentų;
  2. Pirkėjas nesilaikė baldų eksploatacijos ir priežiūros taisyklių; prekės buvo transportuojamos, eksplotuojamos netinkamai arba sugadintos dėl pirkėjo kaltės.
  3. Baldai nukentėjo dėl ,,Force majaure” (susidariusių nenugalimos jėgos aplinkybių);
  4. Baldai buvo užpilti vandeniu arba kitu skysčiu
  5. Baldai nukentėjo nuo gyvūnų
  6. Baldai buvo remontuojami pirkėjo arba trečių asmenų.
  7. Baldinės plokštės nukentėjo nuo netinkamų valymo procedūrų
 15. UAB ,,MIRIVONA” garantijos nesuteikia šioms sudedamoms baldų dalims:
  1. Šviestuvams ir transformatoriams;
  2. Trapioms medžiagoms (stiklui, dirbtinėms medžiagoms ir t. t.).
 16. Natūralios savybės nelaikomos prekių kokybės trūkumu:
  1. Natūralus prekės susidėvėjimas ir išblukimas
  2. Spalvų skirtumų nukrypimas. Spalvos skirtumai tarp pavyzdžio pirkimo metu ir galutinio produkto gali skirtis. Dėl dažymo technologijų nėra absoliučios garantijos, kad pavyzdėlio spalva su galutinio produkto spalva visiškai sutaps.
 17. Remiantis pirkimo pardavimo sutarties 5.5 punktu pirkėjas pasirašydamas sutartį savo parašų patvirtina, kad su korpusinių baldų garantijos sąlygomis nuo 1 iki 17 punkto yra susipažinęs (usi) asmeniškai, jas perskaitė, suprato ir sutinka su jomis bei korpusinių baldų garantijos taisyklių vieną egzempliorių gavo asmeniškai.

Garantija minkštiems baldams

Bendrosios sąlygos

Gamintojas užtikrina Pirkėjui kokybišką ir tinkamai veikiantį gaminį su sąlyga, kad baldas buvo naudojamas pagal paskirtį.

 1. UAB ,,MIRIVONA” baldams suteikia 12 mėnesių garantiją. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo dienos.
 2. Garantiniu laikotarpiu nustatytus kiekybinius ar kokybinius neatitikimus gamintojas ištaiso, sukomplektuoja arba pakeičia kokybiškais savo sąskaita.
 3. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu. Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai, nelaikomi prekių kokybės trūkumu.
 4. Garantija suteikiama tik pateikus nors vieną iš žemiau išvardintų dokumentų:
  1. Baldų pirkimo pardavimo sutartį;
  2. Krovinio pristatymo važtaraštį;
 5. Apie pastebėtą defektą baldo naudojimo metu prašome pranešti į prekybos vietą, kurioje įsigijote baldus, įmonės elektroniniu paštu: mirivona@gmail.com, arba telefonu +370 656 52567.
 6. UAB ,,MIRIVONA” įsipareigoja atsiradusį gamybos defektą pašalinti per 10-30 darbo dienų nuo pretenzijos užregistravimo įmonėje. Išimtiniais atvejais, gamintojas pasilieka teisę pratęsti šį terminą.
 7. Pardavėjui patikrinus ir nustačius, kad pretenzijos dėl prekių kokybės ar komplektavimo pagrįstos, Pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš gamintojo:
  1. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus; defektas gali būti šalinamas vietoje pas pirkėją, išskyrus tuos atvejus, kai būtinas yra remontas gamykloje.
  2. jeigu prekės trūkumų negalima pašalinti, per ne ilgesnį kaip 30 darbo dienų laikotarpį pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
  3. abėju šalių (pirkėjos ir pardavėjo) susitarimu atitinkamai sumažinti prekės kainą;
 8. Jei defektas turi būti šalinamas baldų gamykloje, Pirkėjas privalo atiduoti baldą (arba jo dalį) Gamintojo atstovui. Gamintojas neprivalo suteikti pirkėjui baldo pakaitalo remonto laikotarpiui.
 9. Jeigu Pirkėjas neleidžia Gamintojui šalinti defekto arba atsisako suteikti baldą (ar jo dalį) remontui gamykloje yra traktuojama, kad Pirkėjas atsisako teisės į nemokamą garantinį aptarnavimą, numatytą šiame garantijos talone.
 10. Gamintojas nėra atsakingas už gaminio trūkumus, kurie buvo aptarti sutartyje, arba apie kuriuos pirkėjas žinojo ar turėjo žinoti įsigyjant baldą (baldai iš ekspozicijos, baldas su defektais, ir kt.)
 11. Priimdami baldus:
  1. Patikrinkite jų komplektaciją:
  2. Apžiūrėkite baldų išorę (audinius, dekoratyvios medienos spalvą ir pan.) ar nėra matomų mechaninių pažeidimų ar kitokių trūkumų;
  3. Prašykite, kad Jums parodytų mechanizmų veikimą ir išbandykite juos;
  4. Radę trūkumų, juos parodykite baldus pristačiusiems darbuotojams. Vėliau pretenzijos dėl nepastebėtų išorinių pažeidimų nebus priimamos;
 12. Atsiimant prekės iš Pardavėjo sandelio, Pirkėjas privalo patikrinti prekių kokybę bei būklę prieš jos priėmimą. Pretenzijos dėl prekių kokybės (išoriniai subraižymai, sudraskymai, sulaužimai ir kitokio pobūdžio sugadinimai atsiradę traspotojant/surenkant/nešant dėl pirkėjo veiksmų po prekės priėmimo) nėra priimamos iš pirkėjo po prekės atsiėmimo iš Pardavėjo sandėlio.
 13. Remiantis daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių 18 punktu (patvirtintos LR Ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217) – Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių 14 punkte nurodytų priežasčių (nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas) netenkinamas įsigijus tokias prekes kaip baldus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 94.00).
 14. Pirkėjas praranda teisę į nemokamą garantinį aptarnavimą šiais atvejais:
  1. Nepateikia baldo pirkimo sutarties ar kitų pirkimą įrodančių dokumentų;
  2. Pirkėjas nesilaikė baldų eksploatacijos ir priežiūros taisyklių; prekės buvo transportuojamos, eksplotuojamos netinkamai arba sugadintos dėl pirkėjo kaltės.
  3. Baldai nukentėjo dėl ,,Force majaure” (susidariusių nenugalimos jėgos aplinkybių);
  4. Baldai buvo užpilti vandeniu arba kitu skysčiu
  5. Baldai nukentėjo nuo gyvūnų
  6. Baldai buvo remontuojami pirkėjo arba trečių asmenų.
  7. Baldinis audinis, oda ar dirbtinė oda nukentėjo nuo netinkamų valymo procedūrų.
 15. Natūralios savybės nelaikomos prekių kokybės trūkumu:
  1. Atskirų minkštų baldų elementų kietumo lygių skirtumai, atsiradę kaip konstrukcinių sprendimų rezultatas
  2. Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas, pvz. audinio, dirbtinės ar natūralios odos tempimasis, laisvumas, apsitrynimas siūlių vietoje, odos blizgėsis. Sėdimose dalyse naudojimo metu iš audinio gali susidaryti lengvos klostės- tai yra tempimo pasekmė ir nėra medžiagos defektas.
  3. Spalvų skirtumų nukrypimas. Spalvos skirtumai tarp pavyzdžio pirkimo metu ir galutinio produkto gali skirtis. Dėl dažymo technologijų nėra absoliučios garantijos, kad pavyzdėlio spalva su galutinio produkto spalva visiškai sutaps.
  4. Natūralios odos požymiai (pvz.; įbrėžimai, randai, vabzdžių įkandimai, grūdėtumas, tekstūros ir minkštumo – kietumo skirtumai).
  5. Atskirų gaminių odos atspalvis nežymiai gali skirtis. Ant odos esantys tekstūros skirtumai, įbrėžimai, randai ar vabzdžių įkandimai, tam tikras grūdėtumas, atsiradęs ne gamybos metu, yra natūralios odos savybės. Naudojant baldus ilgesnį laiką odos atspalvis bei blizgumas gali kisti, gali atsirasti odinio apmušalo laisvumas, tai yra taip pat natūralios odos savybės
  6. Odos ar eko odos kvapas
  7. Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai.
 16. Remiantis pirkimo pardavimo sutarties 1.14 punktu pirkėjas pasirašydamas sutartį savo parašų patvirtina, kad su minkštų baldų garantijos sąlygomis nuo 1 iki 16 punkto yra susipažinęs (usi) asmeniškai, jas perskaitė, suprato ir sutinka su jomis bei baldų garantijos taisyklių vieną egzempliorių gavo asmeniškai.

Pastaba. Rinkdamiesi baldinį audinį atkreipkite dėmesį į jo technines charakteristikas ir priežiūros būdus. Baldinio audinio, natūralios odos ir eko odos laisvumas ant minkšto baldo yra leistinas, nes atsiranda del natūralaus audinio tempimosi.

KORPUSINIAI BALDAI

Garantija korpusiniams baldams

Bendrosios sąlygos

Gamintojas užtikrina Pirkėjui aukštos kokybės ir tinkamai veikiantį gaminį su sąlyga, kad baldas buvo naudojamas pagal paskirtį.

 1. UAB ,,MIRIVONA” baldams suteikia 12 mėnesių garantiją. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo dienos.
 2. Garantiniu laikotarpiu nustatytus kiekybinius ar kokybinius neatitikimus gamintojas ištaiso, sukomplektuoja arba pakeičia kokybiškais savo sąskaita.
 3. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu. Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai, nelaikomi prekių kokybės trūkumu.
 4. Garantija suteikiama tik pateikus nors vieną iš žemiau išvardintų dokumentų:
  1. Baldų pirkimo pardavimo sutartį;
  2. Krovinio pristatymo važtaraštį;
  3. PVM sąskaitą-faktūrą.
 5. Apie pastebėtą defektą baldo naudojimo metu prašome pranešti į prekybos vietą, kurioje įsigijote baldus, įmonės elektroniniu paštu: mirivona@gmail.com, arba telefonu +370 656 52567.
 6. UAB ,,MIRIVONA” įsipareigoja atsiradusį gamybos defektą pašalinti per 10-30 darbo dienų nuo pretenzijos užregistravimo įmonėje. Išimtiniais atvejais, gamintojas pasilieka teisę pratęsti šį terminą.
 7. Pardavėjui patikrinus ir nustačius, kad pretenzijos dėl prekių kokybės ar komplektavimo pagrįstos, Pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš gamintojo:
  1. Per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus; defektas gali būti šalinamas vietoje pas pirkėją, išskyrus tuos atvejus, kai būtinas yra remontas gamykloje.
  2. Jeigu prekės trūkumų negalima pašalinti, per ne ilgesnį kaip 30 darbo dienų laikotarpį pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
  3. Abėju šalių (pirkėjos ir pardavėjo) susitarimu atitinkamai sumažinti prekės kainą;
 8. Jei defektas turi būti šalinamas baldų gamykloje, Pirkėjas privalo atiduoti baldą (arba jo dalį) Gamintojo atstovui. Gamintojas neprivalo suteikti pirkėjui baldo pakaitalo remonto laikotarpiui.
 9. Jeigu Pirkėjas neleidžia Gamintojui šalinti defekto arba atsisako suteikti baldą (ar jo dalį) remontui gamykloje yra traktuojama, kad Pirkėjas atsisako teisės į nemokamą garantinį aptarnavimą, numatytą šiame garantijos talone.
 10. Gamintojas nėra atsakingas už gaminio trūkumus, kurie buvo aptarti sutartyje, arba apie kuriuos pirkėjas žinojo ar turėjo žinoti įsigyjant baldą (baldai iš ekspozicijos, baldas su defektais, ir kt.)
 11. Priimdami baldus:
  1. Patikrinkite jų komplektaciją:
  2. Apžiūrėkite baldų išorę (baldo fasadus, dekoratyvios medienos spalvą ir pan.) ar nėra matomų mechaninių pažeidimų ar kitokių trūkumų;
  3. Prašykite, kad Jums parodytų mechanizmų veikimą ir išbandykite juos;
  4. Radę trūkumų, juos parodykite baldus pristačiusiems darbuotojams. Vėliau pretenzijos dėl nepastebėtų išorinių pažeidimų nebus priimamos;
 12. Atsiimant prekės iš Pardavėjo sandelio, Pirkėjas privalo patikrinti prekių kokybę bei būklę prieš jos priėmimą. Pretenzijos dėl prekių kokybės (išoriniai subraižymai, sudraskymai, sulaužimai ir kitokio pobūdžio sugadinimai atsiradę traspotojant/surenkant/nešant dėl pirkėjo veiksmų po prekės priėmimo) nėra priimamos iš pirkėjo po prekės atsiėmimo iš Pardavėjo sandėlio.
 13. Remiantis daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių 18 punktu (patvirtintos LR Ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217) – Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių 14 punkte nurodytų priežasčių (nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas) netenkinamas įsigijus tokias prekes kaip baldus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 94.00).
 14. Pirkėjas praranda teisę į nemokamą garantinį aptarnavimą šiais atvejais:
  1. Nepateikia baldo pirkimo sutarties, kvito ar kitų pirkimą įrodančių dokumentų;
  2. Pirkėjas nesilaikė baldų eksploatacijos ir priežiūros taisyklių; prekės buvo transportuojamos, eksplotuojamos netinkamai arba sugadintos dėl pirkėjo kaltės.
  3. Baldai nukentėjo dėl ,,Force majaure” (susidariusių nenugalimos jėgos aplinkybių);
  4. Baldai buvo užpilti vandeniu arba kitu skysčiu
  5. Baldai nukentėjo nuo gyvūnų
  6. Baldai buvo remontuojami pirkėjo arba trečių asmenų.
  7. Baldinės plokštės nukentėjo nuo netinkamų valymo procedūrų
 15. UAB ,,MIRIVONA” garantijos nesuteikia šioms sudedamoms baldų dalims:
  1. Šviestuvams ir transformatoriams;
  2. Trapioms medžiagoms (stiklui, dirbtinėms medžiagoms ir t. t.).
 16. Natūralios savybės nelaikomos prekių kokybės trūkumu:
  1. Natūralus prekės susidėvėjimas ir išblukimas
  2. Spalvų skirtumų nukrypimas. Spalvos skirtumai tarp pavyzdžio pirkimo metu ir galutinio produkto gali skirtis. Dėl dažymo technologijų nėra absoliučios garantijos, kad pavyzdėlio spalva su galutinio produkto spalva visiškai sutaps.
 17. Remiantis pirkimo pardavimo sutarties 5.5 punktu pirkėjas pasirašydamas sutartį savo parašų patvirtina, kad su korpusinių baldų garantijos sąlygomis nuo 1 iki 17 punkto yra susipažinęs (usi) asmeniškai, jas perskaitė, suprato ir sutinka su jomis bei korpusinių baldų garantijos taisyklių vieną egzempliorių gavo asmeniškai.
MINKŠTI BALDAI

Garantija minkštiems baldams

Bendrosios sąlygos

Gamintojas užtikrina Pirkėjui kokybišką ir tinkamai veikiantį gaminį su sąlyga, kad baldas buvo naudojamas pagal paskirtį.

 1. UAB ,,MIRIVONA” baldams suteikia 12 mėnesių garantiją. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo dienos.
 2. Garantiniu laikotarpiu nustatytus kiekybinius ar kokybinius neatitikimus gamintojas ištaiso, sukomplektuoja arba pakeičia kokybiškais savo sąskaita.
 3. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu. Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai, nelaikomi prekių kokybės trūkumu.
 4. Garantija suteikiama tik pateikus nors vieną iš žemiau išvardintų dokumentų:
  1. Baldų pirkimo pardavimo sutartį;
  2. Krovinio pristatymo važtaraštį;
 5. Apie pastebėtą defektą baldo naudojimo metu prašome pranešti į prekybos vietą, kurioje įsigijote baldus, įmonės elektroniniu paštu: mirivona@gmail.com, arba telefonu +370 656 52567.
 6. UAB ,,MIRIVONA” įsipareigoja atsiradusį gamybos defektą pašalinti per 10-30 darbo dienų nuo pretenzijos užregistravimo įmonėje. Išimtiniais atvejais, gamintojas pasilieka teisę pratęsti šį terminą.
 7. Pardavėjui patikrinus ir nustačius, kad pretenzijos dėl prekių kokybės ar komplektavimo pagrįstos, Pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš gamintojo:
  1. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus; defektas gali būti šalinamas vietoje pas pirkėją, išskyrus tuos atvejus, kai būtinas yra remontas gamykloje.
  2. jeigu prekės trūkumų negalima pašalinti, per ne ilgesnį kaip 30 darbo dienų laikotarpį pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
  3. abėju šalių (pirkėjos ir pardavėjo) susitarimu atitinkamai sumažinti prekės kainą;
 8. Jei defektas turi būti šalinamas baldų gamykloje, Pirkėjas privalo atiduoti baldą (arba jo dalį) Gamintojo atstovui. Gamintojas neprivalo suteikti pirkėjui baldo pakaitalo remonto laikotarpiui.
 9. Jeigu Pirkėjas neleidžia Gamintojui šalinti defekto arba atsisako suteikti baldą (ar jo dalį) remontui gamykloje yra traktuojama, kad Pirkėjas atsisako teisės į nemokamą garantinį aptarnavimą, numatytą šiame garantijos talone.
 10. Gamintojas nėra atsakingas už gaminio trūkumus, kurie buvo aptarti sutartyje, arba apie kuriuos pirkėjas žinojo ar turėjo žinoti įsigyjant baldą (baldai iš ekspozicijos, baldas su defektais, ir kt.)
 11. Priimdami baldus:
  1. Patikrinkite jų komplektaciją:
  2. Apžiūrėkite baldų išorę (audinius, dekoratyvios medienos spalvą ir pan.) ar nėra matomų mechaninių pažeidimų ar kitokių trūkumų;
  3. Prašykite, kad Jums parodytų mechanizmų veikimą ir išbandykite juos;
  4. Radę trūkumų, juos parodykite baldus pristačiusiems darbuotojams. Vėliau pretenzijos dėl nepastebėtų išorinių pažeidimų nebus priimamos;
 12. Atsiimant prekės iš Pardavėjo sandelio, Pirkėjas privalo patikrinti prekių kokybę bei būklę prieš jos priėmimą. Pretenzijos dėl prekių kokybės (išoriniai subraižymai, sudraskymai, sulaužimai ir kitokio pobūdžio sugadinimai atsiradę traspotojant/surenkant/nešant dėl pirkėjo veiksmų po prekės priėmimo) nėra priimamos iš pirkėjo po prekės atsiėmimo iš Pardavėjo sandėlio.
 13. Remiantis daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių 18 punktu (patvirtintos LR Ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217) – Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių 14 punkte nurodytų priežasčių (nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas) netenkinamas įsigijus tokias prekes kaip baldus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 94.00).
 14. Pirkėjas praranda teisę į nemokamą garantinį aptarnavimą šiais atvejais:
  1. Nepateikia baldo pirkimo sutarties ar kitų pirkimą įrodančių dokumentų;
  2. Pirkėjas nesilaikė baldų eksploatacijos ir priežiūros taisyklių; prekės buvo transportuojamos, eksplotuojamos netinkamai arba sugadintos dėl pirkėjo kaltės.
  3. Baldai nukentėjo dėl ,,Force majaure” (susidariusių nenugalimos jėgos aplinkybių);
  4. Baldai buvo užpilti vandeniu arba kitu skysčiu
  5. Baldai nukentėjo nuo gyvūnų
  6. Baldai buvo remontuojami pirkėjo arba trečių asmenų.
  7. Baldinis audinis, oda ar dirbtinė oda nukentėjo nuo netinkamų valymo procedūrų.
 15. Natūralios savybės nelaikomos prekių kokybės trūkumu:
  1. Atskirų minkštų baldų elementų kietumo lygių skirtumai, atsiradę kaip konstrukcinių sprendimų rezultatas
  2. Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas, pvz. audinio, dirbtinės ar natūralios odos tempimasis, laisvumas, apsitrynimas siūlių vietoje, odos blizgėsis. Sėdimose dalyse naudojimo metu iš audinio gali susidaryti lengvos klostės- tai yra tempimo pasekmė ir nėra medžiagos defektas.
  3. Spalvų skirtumų nukrypimas. Spalvos skirtumai tarp pavyzdžio pirkimo metu ir galutinio produkto gali skirtis. Dėl dažymo technologijų nėra absoliučios garantijos, kad pavyzdėlio spalva su galutinio produkto spalva visiškai sutaps.
  4. Natūralios odos požymiai (pvz.; įbrėžimai, randai, vabzdžių įkandimai, grūdėtumas, tekstūros ir minkštumo – kietumo skirtumai).
  5. Atskirų gaminių odos atspalvis nežymiai gali skirtis. Ant odos esantys tekstūros skirtumai, įbrėžimai, randai ar vabzdžių įkandimai, tam tikras grūdėtumas, atsiradęs ne gamybos metu, yra natūralios odos savybės. Naudojant baldus ilgesnį laiką odos atspalvis bei blizgumas gali kisti, gali atsirasti odinio apmušalo laisvumas, tai yra taip pat natūralios odos savybės
  6. Odos ar eko odos kvapas
  7. Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai.
 16. Remiantis pirkimo pardavimo sutarties 1.14 punktu pirkėjas pasirašydamas sutartį savo parašų patvirtina, kad su minkštų baldų garantijos sąlygomis nuo 1 iki 16 punkto yra susipažinęs (usi) asmeniškai, jas perskaitė, suprato ir sutinka su jomis bei baldų garantijos taisyklių vieną egzempliorių gavo asmeniškai.

Pastaba. Rinkdamiesi baldinį audinį atkreipkite dėmesį į jo technines charakteristikas ir priežiūros būdus. Baldinio audinio, natūralios odos ir eko odos laisvumas ant minkšto baldo yra leistinas, nes atsiranda del natūralaus audinio tempimosi.